Uw partner voor Innovatie in de Bouw

Na jaren van crisis laat de bouwsector herstel zien. Volgens het ING Economisch Bureau is de bouwproductie in 2016 zelfs met 6,5% toegenomen, met name als gevolg van verbouwwerkzaamheden in de woningbouw.

Om deze groei in de Bouw door te zetten en daarbij tevens het achterblijvende financieel rendement op peil te brengen, moeten organisaties in de Bouw inspelen op belangrijke actuele sociale, ecologische en technologische trends.

Trends in de Bouw

Innovatie_Bouw_FlyWheelBusinessDe samenstelling van de bevolking veranderd en woonwensen veranderen mee. Zo zien we een toename van eenpersoonshuishoudens en een groei in de vraag naar woningen voor senioren. Ook gaan mensen anders denken over mobiliteit en worden daarin flexibeler. Op maatschappelijk vlak zien we verder een groeiende wens voor duurzaam en circulair bouwen.

Daarnaast zijn er belangrijke technologische innovaties met impact op de bouwsector. Denk aan de reusachtige groei van Internet of Things (IoT) dat de toepassing van o.a. Predictive Maintenance verder mogelijk maakt. Het gebruik van betrouwbare Cloud-oplossingen kan grote voordelen opleveren voor de IT van bouwbedrijven en kan bijvoorbeeld een verdere boost geven aan Building Information Modeling (BIM). Ook de ontwikkeling van 3-D printing gaat razendsnel en biedt juist voor de bouwsector ongekend grote mogelijkheden.

Uitdagingen voor de Bouw

Uitzonderingen daargelaten hebben organisaties in de bouwsector een vrij traditionele cultuur. Om nieuwe concurrentie voor te blijven en kansen in de markt te grijpen, zullen alle organisaties in de Bouw: bouwondernemingen, brancheverenigingen, toeleveranciers, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bouwend Nederland, etc. moeten innoveren. Niet alleen om de uitdagingen het hoofd te bieden, maar juist ook om nieuwe waarde te creëren. Organisaties in de Bouw zullen bewust aan de gang moeten gaan met innovatief denken, cultuurverandering en positionering.

Innovatievragen voor de Bouw

-Hoe kunnen ook organisaties in de Bouw zichzelf vernieuwen en vernieuwing voor hun klanten brengen?

-Hoe kunnen bouwbedrijven inspelen op veranderende woon- en mobiliteitswensen van de klant?

-Hoe kan de Bouw nieuwe business modellen ontwikkelen rondom actuele trends op het gebied van o.a. IoT, Cloud en 3-D printing?

Hoe kunnen wij u helpen met Innovatie in de Bouw?

FlyWheel Business is gespecialiseerd in innovatie en heeft Innovatie in de Bouw als een van de speerpunten voor 2017 aangemerkt. Wij helpen u graag om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Wij kunnen uw organisatie helpen antwoorden te vinden op de kern-innovatievragen voor de Bouw. Niet alleen met positioneringsvraagstukken of het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, maar ook met het creëren van een innovatieve cultuur waarin innovatief denken en het ontwikkelen van nieuwe ideeën een centrale plaats innemen.

Onze innovatie diensten

Lees meer over de dienstverlening van FlyWheel Business: innovation consulting, innovation management en innovation workshops & courses

FlyWheel Business is gevestigd in Amsterdam en bedient klanten in heel Nederland en Europa.

Klik hier

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om uw specifieke situatie te bespreken.

Klik hier