Uw partner voor Innovatie in de Sport

Sport heeft een belangrijke plek in het leven van mensen. Ruim de helft van de Nederlanders sport wekelijks en één op de drie is lid van een van de circa 25.000 sportverenigingen in Nederland.

Voor een hoge actieve sportparticipatie, een van de ambities van sportbonden en NOC*NSF, moeten organisaties in de sport inspelen op belangrijke actuele economische en sociale trends. Mensen worden individualistischer, en de plaats die een sportverenging in hun leven inneemt, verandert mee. Nederland vergrijst in snel tempo en de bevolkingssamenstelling verandert evenzo. Organisaties worden geconfronteerd met nieuwe samenwerkingsvormen en toenemende digitalisering.

Sportagenda 2017+

Zoals treffend verwoord in de Sportagenda 2017+ is “een open houding naar nieuwe organisatievormen, verdienmodellen, innovaties en samenwerking van groot belang”. Alle organisaties in de sport: NOC*NSF, sportbonden, sportverenigingen, sportaccommodaties, opleidingen, enz. zullen moeten innoveren. En niet alleen om aansluiting te blijven vinden, maar juist ook om nieuwe kansen te pakken!

Innovatievragen voor de Sport

Organisaties binnen de sport hebben over het algemeen een traditionele cultuur waarin innovatie niet bijzonder wordt gestimuleerd. Belangrijke innovatievragen voor de sport zijn dan ook o.a.:

-Hoe kunnen ook sportorganisaties zichzelf vernieuwen en vernieuwing voor hun klanten brengen?

-Hoe kunnen sportorganisaties een cultuur van innovatie ontwikkelen?

-Hoe kunnen deze sportorganisaties van hun beherende rol een ondernemende rol maken?

-Hoe kunnen sportorganisaties inspelen op veranderende behoeftes en gedrag van de klant? 

Hoe kunnen wij u helpen met Innovatie in de Sport?

Laten we om te beginnen eens kennis maken. Hebben we de juiste klik en is er een match met uw organisatie? Dat zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Het eerste gesprek is gratis. Misschien bent u hier zelfs al mee geholpen. Neem vandaag contact met ons op om uw uitdagingen te bespreken.

FlyWheel Business is gespecialiseerd in innovatie en heeft Innovatie in de Sport als een van de speerpunten voor 2017 aangemerkt. Wij helpen u graag om de uitdagingen van de Sportagenda 2017+ aan te gaan.

Wij kunnen uw organisatie helpen met het realiseren van blijvend hoge actieve sportparticipatie. Niet alleen door het ontwikkelen van bijvoorbeeld visie en verdienmodellen, maar juist ook door het creëren van een innovatieve cultuur waarin innovatief denken en het ontwikkelen van nieuwe ideeën een centrale plaats innemen.

Onze innovatie diensten

Lees meer over de dienstverlening van FlyWheel Business: innovation consulting, innovation management en innovation workshops & courses.

FlyWheel Business is gevestigd in Amsterdam en bedient klanten in heel Nederland en Europa.

Klik hier

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om uw specifieke situatie te bespreken.

Klik hier