Uw partner voor Innovatie in de Juweliers branche

Na jaren van recessie ziet de toekomst van de Juweliers sector er volgens McKinsey weer rooskleurig uit, met een verwachte groei van zo’n 5% à 6% per jaar. Na de crisis is de honger van de consument nauwelijks te stillen.

Om deze groei voor de Juweliers branche te realiseren en voor langere termijn vast te houden, moeten bedrijven in de sector inspelen op belangrijke actuele sociaal-culturele, economische en technologische trends.

Trends die de Juweliers branche raken

Pixabay_rolex-watches-1362342De opwaartse economische trend is vanzelfsprekend positief voor de sector en luxe goederen lijken voor een grotere markt bereikbaar te worden. Technologische ontwikkelingen op het gebied van functionele integratie op single device (o.a. wearables en smartwatches) en sociaal-culturele trends (bijv.  connected self en always online) versterken elkaar.

Bij jongeren zien we in andere sectoren een verminderde hang naar eigendom en juist een toenemende behoefte aan beschikbaarheid en gebruik. Zet de lijn in entertainment (o.a. Spotify en Netflix) en mobiliteit (Car2Go en New York Citi Bike) zich verder door naar het luxe segment?

Het eerder genoemde McKinsey rapport “A multifaceted future: The jewelry industry in 2020” trekt een parallel met ontwikkelingen in de mode dat naast een toename van mono-brand stores een groei van online retail laat zien.

Uitdagingen voor Juweliers branche

De sector vertrouwt met name in het luxe segment nog grotendeels op traditionele brick-and-mortar kanalen, terwijl de Amerikaanse diamant retailer bluenile.com uitsluitend met online verkoop al honderden miljoenen dollars omzet realiseert.

De Juweliers branche levert producten die voor veel klanten een nice-to-have zijn. De huidige economische situatie maakt de producten voor meer mensen toegankelijk, maar hoe zorgen we ervoor dat het need-to-haves worden?

Bedrijven in de Juweliers branche kennen over het algemeen een vrij traditionele organisatiestructuur en cultuur. Om nieuwe concurrentie voor te blijven en kansen in de markt te grijpen, zullen alle organisaties in de sector: sieraden- en horlogefabrikanten, juweliershuizen, diamant retailers, Federatie Goud en Zilver, etc. moeten innoveren. Niet alleen om de uitdagingen het hoofd te bieden, maar juist ook om nieuwe waarde te creëren. Bedrijven in de Juweliers branche zullen bewust aan de gang moeten gaan met innovatief denken, cultuurverandering en positionering.

Innovatievragen voor de Juweliers branche

-Hoe kunnen bedrijven in de Juweliers sector zichzelf vernieuwen en vernieuwing voor hun klanten brengen?

-Hoe kunnen bedrijven in de Juweliers branche een groter marktsegment aanboren door sociaal-culturele trends toe te passen in innovatie van producten of product delivery? En dit met instandhouding van het exclusieve karakter.

-Hoe kan de Juweliers sector nieuwe business modellen ontwikkelen rondom actuele trends op het gebied van o.a. eigendom versus gebruik en online retail?

-Hoe kunnen nationaal opererende bedrijven in de Juweliers branche hun succes verder uitbreiden over de grens?

Contact

Hoe kunnen wij u helpen met Innovatie in de Juweliers branche?

FlyWheel Business is gespecialiseerd in innovatie en heeft Innovatie in de Juweliers branche als een van de speerpunten voor 2017 aangemerkt. Wij helpen u graag om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

Wij kunnen uw organisatie helpen antwoorden te vinden op de kern-innovatievragen voor de Juweliers sector. Niet alleen met positioneringsvraagstukken of het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, maar ook met het creëren van een innovatieve cultuur waarin innovatief denken en het ontwikkelen van nieuwe ideeën een centrale plaats innemen.

Onze innovatie diensten

Lees meer over de dienstverlening van FlyWheel Business: innovation consultinginnovation management en innovation workshops & courses.

FlyWheel Business is gevestigd in Amsterdam en bedient klanten in heel Nederland en Europa.

Klik hier

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om uw specifieke situatie te bespreken.

Klik hier